Jogi nyilatkozat

Szolgáltató:  Suri Éva  | S.R.I. Group Kft. | 1214 Budapest, Kossuth L. u.148.
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-89245/2015. A szolgáltató  alanyi áfamentes tevékenységet folytat, ezért áfát nem számol fel.

Jogi nyilatkozat
Jelen weboldal oldal üzemeltetője a www.motivaciostrening.hu Suri Éva jogtulajdonában álló összes weboldal (“a weboldalak”) teljes szöveges és grafikus tartalma, beleértve a mindenkori és korábbi hírlevél sorozatokat, a letölthető cikkeket, tanulmányokat szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján) és Suri Éva jogtulajdonát képezik.
A weboldalak mindennemű tartalma engedély nélküli felhasználása, átdolgozása tilos, ideértve de nem kizárólag a bevételszerző tevékenységre való felhasználást. A weboldal tartalma a szerző neve [Suri Éva] és a forrás [www.motivaciostrening.hu] megjelölésével, működő link formájában, a szerző írásbeli hozzájárulásával felhasználható. A forrás megjelölése nélküli, hiányos megjelölésű, írásbeli szerzői hozzájárulás nélküli utánközlés, átdolgozás használati, közzétételi díja: 27 900 Ft naponta.

Feliratkozási feltételek

A weboldalakon kezdeményezett feliratkozás a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti.
A feliratkozással a felhasználó kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy a weboldalakat üzemeltető Suri Évától, elektronikus vagy postai levelet, rövid szöveges üzenetet (SMS) fogadjon, amelyek bizonyos esetekben és alkalmanként üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak.
A nem létező e-mail címmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mail címmel, és a nem teljes, valótlan adatokkal feliratkozást kezdeményező felhasználókat figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk a www.motivaciostrening.hu hírlevél olvasóinak köréből.

Adatkezelés
A feliratkozás önkéntes. A feliratkozás dupla megerősítéses rendszerrel történik, azaz amíg a feliratkozás kezdeményezésekor megadott e-mailcímre elküldött úgynevezett visszaigazoló linkre nem kattint rá a felhasználó addig semmilyen megadott adatát nem tároljuk és nem kezeljük.

A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át, a feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik általunk küldött elektronikus levél legalsó sorában lévő leiratkozási linkre való kattintással. Az adatmódosítás a felhasználó által eszközölhető, minden kiküldött levélben található adatmódosítás link. Az adatmódosító linkre kattintva a felhasználó külön kérelem nélkül is tájékoztatást kaphat a róla nyilvántartott személyes adatokról.
A feliratkozáskor bekért és kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím. A megrendeléskor kezelt adatok köre a fentieken kívül: szállítási cím, kapcsolattartó telefonszáma. Az adatokat hírlevél, blogértesítő küldésére használjuk.

Szolgáltatás megrendelési feltételek
Suri Éva által üzemeltetett weboldal www.motivaciostrening.hu megrendelési űrlapjának kitöltésével és a megrendelés gomb lenyomásával és ezt követően a megrendelési visszaigazoló e-mailben található “megrendelés megerősítése” linkre való kattintással a felhasználót fizetési kötelezettség terheli.

Elektronikus szállítás esetén a mindenkori termék letöltési linkjét / tagsági oldal belépési kódját befizetés után kapja meg a megrendelő.
A weboldalon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. A termék gyártója Suri Éva és a forgalmazással megbízott partnercégei fenntartják magának a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket, indoklás nélkül pl. versenyérdek ütközés miatt elutasítsanak.
A termék szerzői jogvédelem alatt áll, jogtulajdonosa Suri Éva. A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó portálokra feltölteni saját hasonló (weboldalakkal / e-mail marketinggel / termékbevezetési kampányokkal kapcsolatos bármilyen jellegű) terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján. A termék megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket továbbértékesíteni.
Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértés elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz)-szeresét tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak.
A termék letöltési linkje, belépési kódja elküldésre került, hiszen ilyenkor lehetővé vált számára a szerzői jogi védelem alá eső információk és a termék használata. (lásd: A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet). Forgalmazó a termék technikai kezeléséhez (audió lejátszás, html megnyitás, pdf kezelés, általános számítógép használat és kezelés) nem nyújt ügyfélszolgálati segítséget. Az anyagok bármilyen számítógépen lejátszhatók, amelyen legalább Internet Explorer 6-osnál újabb böngésző van, és van bármilyen alkalmazás, amely képes “mp3″ „mp4” és “pdf” fájlok lejátszására. Ezek beszerzéséről, telepítéséről a megrendelőnek kell gondoskodnia.
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a weboldal üzemeltetője felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi.
Záró rendelkezések
A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el, ezt megrendelő a távollévők között kötött szerződés szabályai szerint a megrendelő lap kitöltésével és a megrendelés megerősítés visszaigazolásával nyugtázza.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com