Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

A szerződés tárgya és a szerződéskötés módja
Általános szerződés (ASZF) a motivaciostrening.hu weboldal online szolgáltatás megrendelési feltételeiről.

A weboldal üzemeltetője:
Név:  Suri Józsefné
Székhely, postacím:  1214 Budapest, Kossuth L. u. 148.8/37.

E-mail: hello[kukac] motivaciostrening [pont] hu
Honlap: https://motivaciostrening.hu
Adószám: 56647637143

 

Forgalmazó:
Név: Suri Józsefné
Székhely, postacím:  1214 Budapest, Kossuth L. u. 148. 8/37.
E-mail: hello[kukac] motivaciostrenin[pont] hu
Honlap: https:/motivaciostrening.hu
Adószám:  56647637143

 

A weboldalon kezdeményezett megrendelés, azaz az “Elolvastam és elfogadom a felhasználási és rendelési feltételeket” bejelölése, és a “Megrendelés elküldése” gombra való kattintás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet hatálya alá tartozik.A termék kosárba helyezésével, majd a pénztár oldalon a megrendelés elküldésével a felhasználót fizetési kötelezettség terheli.

A weboldalon csak regisztrált felhasználók vásárolhatnak, a regisztrációs folyamat nem különül el a megrendelési folyamattól, azaz a webáruház rendszer a megrendeléskor megadott e-mail cím alapján automatikusan generál egy felhasználónevet és egy jelszót, melyek együttes használatával a vásárló beléphet saját fiókjába, ahol láthatja az adott időpontig leadott teljesített illetve fizetésre váró megrendeléseinek listáját, és a megrendelt termékek, és a megrendelt szolgáltatásokhoz kapcsolódó elektronikus tartalmak letöltési linkjét. A belépési azonosítókat harmadik személynek kiadni, anyagi ellenszolgáltatásért átadni szigorúan tilos, az a felhasználó, aki ezt a tiltás ellenére megteszi, az összes addigi megrendelése összértékének tízszeresét tartozik 3 banki napon megfizetni az üzemeltetőnek.

A felhasználói jelszó és a felhasználónév automatikus generálása után a webáruház szoftver emberi beavatkozás nélkül küld értesítőt a vásárlónak. A felhasználónév később nem változtatható meg. A jelszóhoz sem az üzemeltetőnek sem a forgalmazónak nincs hozzáférése. A jelszó megváltoztatása, és elveszett jelszó újragenerálása emberi beavatkozás nélkül, szoftveresen történik, ezt kizárólag a felhasználó kezdeményezheti fiókjába belépve, vagy a belépési űrlap alsó sorában látható “Elfelejtett jelszó” linkre kattintva.

Az üzemeltető fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.

Az ajánlatban szereplő termék díj minden esetben belföldi banki átutalással való fizetésre vonatkozik. Más fizetési módok esetén a banki költségek a megrendelőt terhelik.

A webáruház az oktatóanyagokat elektronikus formában szállítja, azaz a mindenkori termék letöltési linkjét / tagsági oldal belépési kódját / konzultációhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumokat vagy egyéb elektronikus tartalmakat befizetés után kapja meg a megrendelő, ugyanez az egyedi letöltési link befizetés után megtalálható vásárláskor / regisztrációkor létrehozott felhasználónév és jelszó segítségével elérhető “fiókom” oldalon.

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket, indoklás nélkül elutasítsanak.

Az online tanfolyam  szerzői jogvédelem alatt áll. A tanfolyamról tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó portálokra feltölteni. Tilos saját, hasonló szolgáltatást létrehozni a tanfolyam alapján. Az oktatóanyag megrendelésével a megrendelő nem jogosult az oktatóanyagot továbbértékesíteni.

Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, fájlmegosztóra való feltöltés, bármilyen visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértés elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz)-szeresét tartozik azonnali hatállyal megfizetni az üzemeltetőnek.

Az oktatóanyagok személyes felhasználásra készültek. Amennyiben a megrendelő arra használja az oktatóanyagokat, hogy az abban tanultakkal harmadik személynek átalakítson, vagy tanácsot adjon, a mindenkori oktatóanyagok  díjának 10, azaz tízszeresét tartozik 3 munkanapon belül megfizetni a forgalmazónak.

A megrendelőre vonatkozó feltételek
A megrendelő regisztrációkor / vásárláskor köteles valós adatokat megadni. Megrendelő lehet 14. életévét betöltött cselekvőképes személy, vagy gazdálkodó szervezet képviselője.

A forgalmazó megtagadja a szolgáltatás nyújtását, ha a regisztrációkor kitöltendő adatsor bármelyik eleme valótlanságot tartalmaz. Regisztrációkor pontos címet kell megadni.

Fizetési határidő
Bankkártyás fizetés esetén sikeres tranzakció után a termék azonnal letöltető.

Banki átutalással való fizetési mód esetén a megrendelés után automatikusan, e-mailben küldött díjbekérőn 3 naptári nap fizetési határidő szerepel, amennyiben ez munkaszüneti napra esik, akkor a mindenkori következő munkanap a fizetési határidő. Amennyiben a befizetés a fizetési határidő napjának bankzárásáig (17:00) nem érkezik meg, a forgalmazó további 3 munkanap türelmi időt biztosít, mely időszak alatt legalább 2 fizetési felszólítást küld a megrendelőnek. Amennyiben a türelmi időszak végén bankzárásáig (17:00) sincs rendezve a díj, a megrendelő csak úgy rendelhet a jövőben egy másik terméket a weboldalról, ha a díjhátralékát rendezi. Ezentúl forgalmazó fenntartja magának a jogot, hogy a nem fizető ügyfeleket teljes mértékben kizárja a weboldalak vásárlóinak köréből.

Elállási jog
A megrendelt termék nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül, melynek megrendelése esetén a vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát. Lásd: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 14/m: “A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.” A tanfolyam, konzultáció a megrendelő egyéni igényei, útmutatása szerint készül, ebben az esetben szintén nem gyakorolható az elállási jog. Lásd: A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29§ / c.) A megrendelésekre az internetes vásárlások általános szabályai vonatkoznak. A forgalmazó nem kínál pénz visszatérítési opciót. Amennyiben a termék letöltési link kiküldésre került, és arra legalább egyszer rákattintott az ügyfél, nincs lehetősége elállni a szerződéstől és visszakérnie a befizetett összeget, mert a termék ebben az esetben már általa hozzáférhetővé vált. A forgalmazó a tanfolyam technikai kezeléséhez (audió lejátszás, html megnyitás, pdf kezelés, általános számítógép használat és kezelés) nem nyújt ügyfélszolgálati segítséget. Az anyagok bármilyen számítógépen lejátszhatók, amelyen legalább Internet Explorer 6-osnál újabb böngésző van, és van bármilyen alkalmazás, amely képes “mp3″ „mp4” és “pdf” fájlok lejátszására. Ezek beszerzéséről, telepítéséről a megrendelőnek kell gondoskodnia. A számla kibocsátója a gyártó mellett lehet a forgalmazással megbízott alvállalkozó is.

Kellékszavatosság
A forgalmazott tanfolyamok digitális formában vannak (videók, hanganyagok, szöveges dokumentumok). Ha a fájl a letöltés során valamilyen technikai hiba folytán megsérült, új letöltési linket biztosítunk.

Termékszavatosság
A forgalmazott tanfolyamok digitális formában vannak (videók, hanganyagok, szöveges dokumentumok). Ha a fájl a letöltés során valamilyen technikai hiba folytán megsérült, új letöltési linket biztosítunk.

Panaszkezelés
Írásban az üzemeltetőnél: hello[kukac] motivaciostrening[pont] hu e-mailcímre küldött levélben lehetséges. A panaszt 8 munkanapon belül kivizsgáljuk és orvosoljuk.

Felelősség kizárása
Az oktatóanyagban bemutatott (és személyes szakértői konzultáció során szóban átadott) technikák és motivációs szisztémák kizárólag személyes tapasztalatok átadásának minősülnek. Valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A forgalmazó semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, az olyan károkért (esetleges negatív következményekért, veszteségekért, költségekért) amelyek az oktatóanyagban bemutatottak megvalósítása közben, vagy megvalósításra való törekvése közben keletkezhetnek.

Szerződési feltételek online tanfolyam/konzultáció megrendelése esetén
A megrendelő megrendeli, a szolgáltató elkészíti a személyre szabott online tréninget és a konzultációt az előzetes egyeztetések részletes feltételei szerint.

Fizetési feltételek: A megrendelő köteles a tanfolyam díját jelen szerződés elfogadása után a mindenkori díjbekérőn szereplő banki átutalási határidővel teljesíteni a szolgáltató bankszámlájára.

A forgalmazó (szolgáltató) a mindenkori ajánlatban feltüntetett online tanfolyamot attól a naptól vállalja, amely napon visszaigazolta, hogy a megrendelő hiánytalanul a rendelkezésére bocsátotta a Kitöltött konzultációs adatlapot.

Záró rendelkezések
A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el. Ezt a megrendelő a távollévők között kötött szerződés szabályai szerint, azaz az “Elolvastam és elfogadom a felhasználási és rendelési feltételeket” bejelölésével, és egyidejűleg a “Megrendelés elküldése” gombra való kattintással elfogadja.

Adatkezelés a weboldalról történő vásárlás esetén

Adatkezelő megnevezése
Név:  Suri Józsefné E.V.
Székhely, postacím:  1214 Budapest, Kossuth L. u.148.
E-mail: hello [kukac] motivaciostrening [pont] hu
Honlap: https://motivaciostrening.hu
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-89245/2015

Adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok:
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott, megrendeléskor elkért adatok: Név, Cégnév, Székhely címe, a webáruház szoftver feliratkozáskor még az IP címet, a feliratkozás időpontját, a választott fizetési mód megnevezését rögzíti és azt, hogy az adott digitális terméket a vásárló letöltötte-e.

Adatkezelés célja: A feliratkozáskor megadott adatokat címet számla kiállítás és termék elküldési céllal kezeljük. A termék kiküldése minden esetben elektronikusan, az érintett e-mail címére történik.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
A vásárláskor megadott adatokat az érintett önkéntesen adja meg.

Az adatkezelés időtartama
Az érintett önkéntes adatmegadásától az érintett kérelmére történő vásárlói fiók törléséig.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com